Na datum 13.04.2016. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

04040481

  

Nadležni sud:

TS Osijek