ZACCARON I VUKŠIĆ d. o. o. za ugostiteljstvo

  • Adresa: Novigrad, Karpinjanska Ulica 35
 
Na datum 24.09.2012. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin