XO opremanje i trgovina, d. o. o.

  • Adresa: Pula, Kaštanjer 5
 
Na datum 27.03.2013. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin