Na datum 14.03.2014. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka