VUPIK riječni pretovar d.o.o.

  • Adresa: Vukovar, Priljevo bb
 
Na datum 21.10.2013. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

02219719

  

Nadležni sud:

TS Osijek