VK GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

  • Adresa: Vinkovci, Hrvoja Vukčića Hrvatinića 16
 
Na datum 13.06.2014. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek