Vlasnik: ŠURIĆ MIĆO

MB:

91579929

  

Glavna djelatnost:

I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane