Na datum 31.12.2013. Trgovački sud u Varaždinu brisao je ovaj subjekt.

MB:

01956736

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Varaždinu