USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB KARDIKOM

  • Adresa: Rijeka, Laginjina 19
 
Na datum 16.12.2014. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.

MB:

02799936

  

Nadležni sud:

TS Rijeka