USLUGA proizvodnja odjeće, dioničko društvo

  • Adresa: Rijeka, Strossmayerova 12
 
Na datum 12.09.2013. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.

MB:

03331822

  

Nadležni sud:

TS Rijeka