Na datum 29.04.2015. Trgovački sud u Varaždinu brisao je ovaj subjekt.

MB:

03545377

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Varaždinu