Na datum 30.04.2009. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka