TUULA, trgovina i usluge, d. o. o.

  • Adresa: Pula, Hengerova 2
 
Na datum 15.10.2012. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin