Vlasnik: FRKETIĆ BISERKA

MB:

90923413

  

Glavna djelatnost:

I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane