Na datum 06.03.2014. Trgovački sud u Bjelovaru brisao je ovaj subjekt.

MB:

01296230

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Bjelovaru