TELEMOBIL d.o.o. za komunikacije

  • Adresa: Osijek, Dubrovačka 44
 
Na datum 15.12.2014. Trgovački sud u Osijeku brisao je ovaj subjekt.

MB:

02424266

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Osijeku