Na datum 21.05.2015. Trgovački sud u Osijeku brisao je ovaj subjekt.

MB:

01302353

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Osijeku