Na datum 15.10.2014. Trgovački sud u Pazinu brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

Trgovački sud u Pazinu