STE-FIN-KO d.o.o. za trgovinu i usluge

  • Adresa: Zagreb, Gruška 18
 
Na datum 05.06.2013. TS Zagreb brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Zagreb