Na datum 15.09.2014. TS Bjelovar brisao je ovaj subjekt.

MB:

01517481

  

Nadležni sud:

TS Bjelovar