ŠKOPINJAK Poljoprivredna zadruga Babina Greda

  • Adresa: Babina Greda, Josipa Blažekovića 76
 
Na datum 29.04.2014. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek