Na datum 15.04.2014. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin