Na datum 14.10.2013. Trgovački sud u Splitu brisao je ovaj subjekt.

MB:

02097974

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Splitu