Na datum 09.06.2016. Trgovački sud u Rijeci brisao je ovaj subjekt.

MB:

04060750

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Rijeci