Na datum 23.10.2013. Trgovački sud u Varaždinu brisao je ovaj subjekt.

MB:

00127124

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Varaždinu