SAENTIS-TOURS d.o.o. za prijevoz putnika

  • Adresa: Ilok, Masarykova 30
 
Na datum 25.09.2012. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek