Na datum 20.10.2015. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin