Na datum 14.06.2016. Trgovački sud u Rijeci brisao je ovaj subjekt.

MB:

02981971

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Rijeci