Vlasnik: Prezime i ime: GRUBEŠA GORAN
Adresa: Petra Preradovića 110, ĐAKOVO

MB:

90502795

 

Pravni oblik:

Nepovlašteni obrt

Glavna djelatnost:

C2222 Proizvodnja ambalaže od plastike