RIGRAD d. o. o. za graditeljstvo i trgovinu

  • Adresa: Rijeka, Braće Pavlinića 2
 
Na datum 08.04.2009. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka