PZC CESTOGRADNJA d.o.o. za održavanje i građenje cesta

  • Adresa: Draganovec, Radnička cesta 33
 
Na datum 14.03.2016. TS Varaždin brisao je ovaj subjekt.

MB:

01914901

  

Nadležni sud:

TS Varaždin