Na datum 02.10.2012. TS Varaždin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Varaždin