Na datum 23.10.2015. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

01198335

  

Nadležni sud:

TS Osijek