POA d.o.o. za trgovinu i usluge

  • Adresa: Briješće, Zelena ulica 80
 
Na datum 13.07.2012. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek