PINJUH d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo

  • Adresa: Grabovac, Pašnjak 1
 
Na datum 04.05.2016. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

02092018

  

Nadležni sud:

TS Osijek