Vlasnik: PALEKA MLADEN

MB:

90441001

  

Glavna djelatnost:

C1011 Prerada i konzerviranje mesa