Na datum 21.01.2015. Trgovački sud u Splitu brisao je ovaj subjekt.

MB:

02079461

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Splitu