Na datum 24.12.2015. TS Zadar - SS Šibenik brisao je ovaj subjekt.

MB:

00933058

  

Nadležni sud:

TS Zadar - SS Šibenik