Na datum 16.03.2015. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

03217795

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu