Vlasnik: VANTIĆ ALEN

MB:

92630227

  

Glavna djelatnost:

A0311 47.81 - TRGOVINA NA MALO HRANOM, PIĆIMA I DUHANSKIM PROIZVODIMA NA ŠTANDOVIMA I TRŽNICAMA