Vlasnik: NIKOLA - TOMAC TATJANA

MB:

90858425

  

Glavna djelatnost:

K6499 Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.