Vlasnik: Prezime i ime: NIKOLA - TOMAC TATJANA
Adresa: VERDIEVA 9, RIJEKA

MB:

90858425

 

Pravni oblik:

Nepovlašteni obrt

Glavna djelatnost:

K6499 Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.