O. R. V. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

  • Adresa: Rijeka, Vladivoja I Milivoja Lenca 40
 
Na datum 16.07.2012. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka