Na datum 23.12.2014. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

02191300

  

Nadležni sud:

TS Osijek