NIOBA d.o.o. za trgovinu i usluge

  • Adresa: Vinkovci, Duga 1
 
Na datum 08.08.2012. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek