Na datum 21.03.2014. Trgovački sud u Bjelovaru brisao je ovaj subjekt.

MB:

01020005

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Bjelovaru