Na datum 22.09.2014. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

00791385

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu