Na datum 06.07.2016. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

02969122

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu