Na datum 07.07.2016. Trgovački sud u Zadru brisao je ovaj subjekt.

MB:

02215870

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zadru