MOBOT-TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge

  • Adresa: Bizovac, Kralja Tomislava 239
 
Na datum 11.03.2015. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

00168645

  

Nadležni sud:

TS Osijek