MMII-SERVIS d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge

  • Adresa: Sesvete, Selska cesta 63
 
Na datum 29.04.2014. TS Zagreb brisao je ovaj subjekt.

MB:

01647792

  

Nadležni sud:

TS Zagreb